วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการเรียนครั้งที่  15

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
 
           วันนี้อาจารย์ได้บอกถึงหลักการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบที่สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด เช่า สารสนเทศ เทคโนโลยีและจิตวิทยา เป็นต้น  อาจารย์ก็ได้พูดถึงหลักการว่าประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องกำหนดก่ออนเป็นอันดับแรกว่าต้องการทำอะไรบ้างก่อนที่จะไปขั้นวิเคราะห์ เทื่อเสร็จขั้นนี้แล้ว ก็บอกถึงข้อดีและข้อเสีย แล้วนำเสนอ และสุดท้ายนำไปปฏิบัติใช้ในชรวิตประจำวัน ในตอนท้ายชั่วโมงอาจารย์ได้ให้นักศึกษาลิงค์  biogger ของนักศึกษาให้กับอาจารย์
 
....................................................................................................................................................................
 
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทะคาม  ที่  11:26  ไม่มีความคิดเห็น

บันทึกการเรียนครั้งที่  14

 
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน  2555
 
 

5. ยักษ์วิเศษ
             วันนี้อาจารย์ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนิทานที่แต่ละกลุ่มได้หัวข้องไป ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ใช้ทักษะในการเล่านิทานโดยการเล่าไปพับไป และกลุ่มของดิฉันได้เล่านิทานเรื่อง ยักษ์สองตน และได้ให้ข้อคิดไว้ว่า "การอยูู้ร่วมกันต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"
นิทานทั้งหมดที่เพื่อนๆออกมานำเสนอมีดังนี้

เล่าไปฉีกไป

1. ช้าง

2. เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์

3. เจ้ากบน้อยแสนซน


เล่าไปวาดไป

1. เจ้าแมวน้อย

2. คุณตากับคุณยาย

3. ความสุขของคุณยาย

4. อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

5. ตุ้งแช่จอมซน

เล่าเกี่ยวกับเชือก

1. กระต่ายเพื่อนเกลอ

2. ครอบครัวแสนสุข

3. ผีเสื้อ

4.เจ้างูน้อยกับเถาวัลย์

เล่าไปตัดไป

1. เบสไปทะเล

2. พระจันทร์ไม่มีเพื่อน

เล่าไปพับไป

1. เจ้าแสนซน

2. พับเป็นนก
 
3. น้องมดอยากไปเที่ยวทะเล
 
4. แพวิเศษ
 
5. ยักษ์สองตน
 
..............................................................................................................................................................
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทะคาม  ที่ 10:11 ไม่มีความคิดเห็น

5. ยักษ์วิเศษ
 

บันทึกการเรียนครั้งที่  13

วันศุกร์ที่  7 กันยายน  2555
 
 
วันนี้อาจารย์แจกสีและเพทตัวอักษร
 
 
และได้สรุปการเรียนการสอนตั้งแต่ครั้งแรกว่ามีอะไรบ้าง
 
......................................................................................................................................................
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทะคาม  ที่  09:34  ไม่มีความคิดเห็นบันทึกการเรียนครั้งที่  12


วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม  2555
 
 
             วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ โดยอาจารย์บันทึกเป็น VDO  ไว้และกลุ่มของดิฉันได้นำเสนอเพลง มือ
 
 
เนื้อเพลง  มือ
 
    แบมือซ้าย   แบมือขาว  ชูขึ้นมาแล้ววางบนไหล่
 
 แบมือซ้าย  แบมือขวา  ชูขึ้นมาแล้ววางบนอก
 
แบมือซ้าย  แบมือขวา  ชูขึ้นมาแล้ววางบนตัก
 
  แบมือซ้าย  แบมือขวา  ชูขึ้นมาวางตรงนี้แหละ
 
 
 
 
 
เมื่อนำเสนอเพลงพร้อมท่าทางประกอบเสร็จแล้วอาจารย์ให้แต่ละกลุ่มคิดคำขวัญ  ชวนเลิกเหล่า และเพื่อนแต่ละกลุ่มคิดได้ดังนี้
 
1) กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ๋าเลิกเหล้าเลิกจน ครอบครัวเป็นสุข
2) กลุ่มอักษรสูง สระอี ดูสิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส ครอบครัวเป็นสุข
3) กลุ่มอักษรต่ำ สะแอะ ดูสิ!!กินเหล้าแล้วเมา กินข้าวดีกว่า
4) กลุ่มอักษรกลาง สระอิอี กอดเหล้ามันแย่ กอดแม่ดีกว่า
5) กลุ่มอักษรต่ำ สระอา หยุดดื่มหยุดเมา ทุกข์เราจะไม่มี
6) กลุ่มอักษรต่ำ สระโอะโอ คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต เหล้าเบียร์สร้างปัญหา
7) กลุ่มอักษรกลาง สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
8) กลุ่มอักษรกลาง สระแอะเอ ผัวขา!! เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา
9) กลุ่มอักษรสูง สระอะอา เลิกเหล้า เลิกจน
10) กลุ่มอักษร สระ - START ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเราเพื่อชาติ
11) กลุ่มอักษร สระ -แอะ แอ ที่รักจ๊ะ ถ้ารักตัวเองเพื่อรักของเรา เลิกเหล้าเถอะนะ
12) กลุ่มอักษรกลาง สระโอะโอ คอนเฟริม!! เลิกเหล้าเข้าใจชีวิต มวลมิตรจะสุขใจ
13) กลุ่มอักษรสูง สระอุอู ฟันธง!! เลิกเหล้า แล้วชีวิตจะพ้นจากโรคภัย
14) กลุ่มอักษรสูง สระโอะโอ (2) เลิกเหล้ากันเถอะ
15) กลุ่มอักษรกลาง สระเอะอา คุณแม่!! ขอร้องโตมาด้วยน้ำนมแม่อย่าให้มันแย่เพราะน้ำเมา
16) กลุ่มอักษรต่ำ สระอุอู ดื่มเหล้าตับแข็ง เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน

วันนี้ดิฉันและเพื่อนๆได้มีการแสดงออกเพราะได้ออกไปนำเสนอเพลงพร้องท่าทางประกอบร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่ม  และการเรียนวันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆทุกคนดูมีความสุขมาก เพราะได้แสดงความสามารถของตงเองออกมาอย่างเต็มที่
 
...............................................................................................................................................................
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทะคาม  ที่ 09:21  ไม่มีความคิดเห็น
 
บันทึกการเรียนครั้งที่ 11
 
 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
 
วันนี้อาจารย์เปิดเพลงเกาะสมุยให้ฟัง แล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเนื้อหาในเพลงนั้นกล่าวถึงอะไร วัตถุประสงค์ของเพลงคืออะไร และฟังแล้วรุ้สึกอย่างไร
 
เพลงเกาะสมุย
 
 
 
อาจารย์ยกตัวอย่างการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
 
ในนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรด
 
 
images/stories/alf34.jpg


 
เรื่องย่อ อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร
 
แนวคิดสำคัญ
images/stories/alf35.png แม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้
images/stories/alf35.png การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอ
images/stories/alf35.png เด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ

 
 

images/stories/alf1.jpg images/stories/alf2.jpg
หลังจากที่ครูเล่าเรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรด" ให้เด็กฟังแล้ว เด็กๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟัง ทั้งการเล่าเรื่องจากหนังสือนิทาน และเล่าเรื่องโดยการเรียงลำดับภาพเหตุการณ์จากนิทาน กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมความสามารถในการจับใจความจากการดูภาพและฟังเรื่องราว เด็กได้ฝึกแปลความ ตีความ คาดคะเนตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และเก็บประเด็นสำคัญ แล้วผสมผสานสิ่งที่ฟังเป็นเรื่องราว แล้วพูดถ่ายทอดความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอ่าน

images/stories/alf3.jpg images/stories/alf4.jpg images/stories/alf5.jpg images/stories/alf6.jpg
เด็กๆ แสดงละครสร้างสรรค์เรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรด" โดยครูช่วยเล่าเรื่องเด็กๆ พูดและแสดงบทบาทตามความรู้สึกของตนเอง เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสัญลักษณ์ที่เหมาะสมในการนำเสนอความคิดด้วยสีหน้า ท่าทาง และคำพูดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

images/stories/alf7.jpg images/stories/alf8.jpg
images/stories/alf9.jpg images/stories/alf10.jpg
เด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์ช้างน้อยอัลเฟรด ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ฉีกกระดาษ ทากาว ปะกระดาษบนกล่อง นำฟองน้ำจุ่มสีมาปั๊มที่ตัวช้าง ติดขา ติดงวง ติดหาง ทาสีเพิ่มเติม และติดตา เด็กๆ ได้ทำงานแบบร่วมมือ มีความคิดในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง รวมทั้งมีโอกาสได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

images/stories/alf11.jpg images/stories/alf12.jpg
เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ช้างที่เหมือนกัน เด็กๆ สนุกกับการสังเกตความเหมือนและความต่างของภาพ และตามหาเพื่อนที่ได้รูปช้างรูปเดียวกัน

images/stories/alf13.jpg images/stories/alf14.jpg images/stories/alf15.jpg
เด็กๆ ประดิษฐ์ช้างด้วยการบีบกาวตามแนวเส้น แล้วนำทรายสีมาโรย เด็กๆฝึกการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและได้เรียนรู้ว่าทรายติดอยู่เฉพาะส่วนที่มีกาวเท่านั้น

images/stories/alf16.jpg เด็กๆ ประดิษฐ์ดอกทานตะวันเพื่อสร้างฉากในห้องเรียน เช่นเดียวกับปกหนังสือนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรด เด็กได้ฝึกทักษะการใช้กรรไกร ฝึกการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กอีกทั้งยังมีโอกาสได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงามอีกด้วย
images/stories/alf17.jpg images/stories/alf18.jpg เรื่องของช้างน้อยอัลเฟรดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์การไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิตจึงทำให้เด็กได้เชื่อมโยงเรื่องราวในนิทานกับสถานที่จริง ได้สังเกตช้างอย่างใกล้ชิด ได้ให้อาหารช้างเห็นรูปจำลองช้างหลายรูปแบบรวมทั้งได้เล่นกระดานลื่นเหมือนในนิทานด้วย
images/stories/alf19.jpg images/stories/alf20.jpg images/stories/alf21.jpg images/stories/alf22.jpg

images/stories/alf23.jpg เด็กๆ สังเกตรูปนูนต่ำช้างที่รั้วบ้านตรงข้ามกับโรงเรียนกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของช้างได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากสามารถจับต้องได้อย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กบางคนมีการเปลี่ยนแปลงการวาดรูปช้างอย่างเห็นชัด


images/stories/alf24.jpg images/stories/alf25.jpg
เด็กๆ ต่างประหลาดใจมากเมื่อระบายสีกระดาษแล้วพบช้างงวงยาว ช้างหูใหญ่ และช้างขายาวซึ่งแตกต่างกัน เด็กๆ เรียนรู้ที่จะจำแนกช้างที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรียนรู้ว่าแม้เราจะต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


images/stories/alf26.jpg images/stories/alf27.jpg images/stories/alf28.jpg images/stories/alf29.png
เด็กๆ ใช้พิมพ์กดขนมปัง และตกแต่งด้วยแยม เพื่อทำเป็นขนมปังรูปช้าง เด็กๆ ได้ใช้xระสาทสัมผัสทั้งห้า ตั้งแต่การมองเห็น สัมผัส ได้ยินเสียงถุงขนม เสียงจากขวดแยมได้ดมกลิ่น และได้ลิ้มรส ซึ่งเป็นประสบการณ์พื้นฐานที่สำคัญของการคิด

images/stories/alf31.jpgimages/stories/alf30.jpg
น้องเมเปิ้ลบอกน้องบุษย์ว่า "ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวจะช่วยลงมาจากกระดานลื่น" แล้วน้องเมเปิ้ลก็ทำท่าทางของช้างแล้วไปจับมือน้องบุษย์ น้องเมเปิ้ลเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงนิทานกับชีวิตจริง
 
 
 
....................................................................................................................................................................
 
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทคาม  ที่  02:20  ไม่มีความคิดเห็น 

 

บันทึกการเรียนครั้งที่ 10
 
 
วันอาทิตย์ที่  19 สิงหาคม 2555
 
 
อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนหาสิ่งของที่ติดตัวเลือกมาหนึ่งชิ้นที่นักศึกษาชอบมากที่สุดแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบ
 
ต่อไปให้นักศึกษาทุกคนหาสิ่งของที่ติดตัวหรือมีอยู่เลือกมาหนึ่งชิ้น ชิ้นที่ชอบที่สุดแล้วให้นักศึกษาโฆษนาของชิ้นนั้น
 
ให้นักศึกษาวาดภาพแทนคำอธิบาย
 
 
ให้นักศึกษาแต่ละคนวาดภาพตามใจชอบ แล้วให้นักศึกษาแต่ละแถวออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วอธิบายรูปที่วาดให้เป็นเรื่องราวเหมือนเล่าตามจินตนาการ
แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ โดยให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายอ่านข่าว อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประชาสัมพันธ์
 
ให้นักศึกษาบอกชื่อตัวเองพร้อมทำท่าประกอบ หลังจากนั้นให้นักศึกษาบอกชื่อเพื่อนทางขวามือแล้วทำท่าประกอบของเพื่อน
 
.............................................................................................................................................................
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทะคาม  ที่  01:18  ไม่มีความคิดเห็น
 
 บันทึกการเรียนครั้งที่  10 

วันศุกร์ที่  17 สิงหาคม  2555
 
 
วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากอาจารย์ติดธุระ และได้นัดมาเรียนเพิ่มเติมในวันที่ 19 สิงหาคม 2555
 
ตั้งแต่เวลา 13.00น. นัดเรียนที่ห้อง 223
 
 
....................................................................................................................................................................
 
 
เขียนโดย  จันจิรา  จันทะคาม  ที่  00:51  ไม่มีความคิดเห็น